Sponzorstvo in donatorstvo

Digitalno stičišče “Naše podeželje”

Digitalno stičišče "Naše podeželje" gradimo kot virtualni učni poligon za predstavitev dobrih, zglednih podeželskih praks in inovativnih rešitev za podeželje v prihodnosti. Vizija vseh deležnikov slovenskega podeželja je, da se takšne lokacije mrežno povežejo. Slovenija, da postane učni poligon za prenos znanj dobrih, zglednih in inovativnih podeželskih praks v okviru EU-ja in širše. Digitalno stičišče “Naše podeželje”, da postane preplet vseh deležnikov in podpornikov slovenskega podeželja (vključno z dobrimi praksami vzajemne povezanosti podeželja z mesti). Pričeli smo s predstavitvijo dobrih, zglednih in inovativnih podeželskih praks lokalnih akcijskih skupin. Nadaljujemo s predstavitvami dobrih, zglednih in inovativnih praks, ki nastajajo in se realizirajo pri ostalih deležnikih slovenskega podeželja. S poudarkom na tistih, ki jih ustvarjajo kmetije mladih prevzemnikov, podjetij in raziskovalno znanstvenih institucij. Posebna področja: Zelena prihodnost, Digitalna prihodnost, Odporna prihodnost, Socialno vključujoča prihodnost, Podeželje prihodnosti, Samooskrbne pametne vasi .

Oglaševanje, Sponzorstvo, Donatorstvo

Vaša sponzorska ali donatorska sredstva bodo namenjena izdelavi in predstavitvi slovenskih dobrih, zglednih in inovativnih podeželski praks. Tako v okviru mediateke digitalnega stičišča “Naše podeželje” kot v okviru planiranih multimedijskih akcij (trajnostnih poglobljenih zgodb) v povezavi z najbolj obiskanimi/gledanimi spletnimi/tv mediji. Prav tako v okviru digitalnega stičišča vzpostavljamo inovativno e-tržnico & trgovino “Naša dežela”. Le ta bo tako vam kot podporniku kot vsem deležnikom podeželja omogočala poleg video predstavitve tudi prodajo produktov (izdelkov/storitev) v okviru lastnih video predstavitev. Za obiskovalce so določene vsebine poleg izobraževalne dimenzije predstavljene tudi v zabavni obliki. Sponzorski oziroma donatorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za nas kot prejemnika, za vas kot podpornika ter hkrati za širšo družbo. Z vašo podporo in našo skupno aktivnostjo želimo dvigniti prepoznavnost in pomen ohranjanja in razvoja podeželja.

Vabilo v krog podpornikov “Našega podeželja”

V kolikor se zanimate oz. se boste odločili za podporo (sponzorstvo, donatorstvo), vas prosimo, da nam vaše sporočilo posredujete na elektronski naslov: marketing@nasepodezelje.si . Posredovali vam bomo posebej za vas izdelan predlog partnerska sodelovanja z vašimi predstavitvami poglobljenih zgodb tako v okviru digitalnega stičišča “Naše podeželje” kot v okviru naših multimedijskih akcij v sodelovanju s spletnimi in tv mediji. Slovensko podeželje, slovenske vasi, slovenska mesta, ljudje vseh korenin, njihovi običaji, tradicije so naše bogastvo. Njihov razvoj, izpostavljenost dobrih, zglednih in inovativnih praks, uvajanje novih tehnologij na osnovi podeželskih doktrin, vzajemnega sodelovanja z mesti. Vse to naj pripomore tudi delček k temu Slovenija, da ostane “Naša dežela”.