Samooskrbne pametne vasi

Termin »pametna vas« je definiran kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in mestnih območjih. Digitalne tehnologije so pomembno orodje, a ne edino za ohranjanje in razvoj podeželja v prihodnje. Pametne vasi temeljijo na tem, da lokalno specifične rešitve, povezane z digitalizacijo in infrastrukturo, usmerjajo v boljšo mobilnost prebivalcev (npr. javni in deljeni prevoz), v poslovno uspešnejše in trajnostno kmetijstvo (precizno kmetijstvo, internet stvari pri kmetijskih praksah), v večjo kakovost življenja z novimi rešitvami za socialo in zdravstvo, ter na druga področja, kot so šolstvo, energetika, turizem. Pametne vasi ali vasi prihodnosti še niso jedra samorazvoja, zato jih je potrebno nadgraditi.
Glavne značilnosti pametnih in konkurenčnih podeželskih skupnosti so naslednje: Podeželske širokopasovne povezave: Hitre širokopasovne povezave so vse pomembnejše za podeželska območja. Za konkurenčnost in uspeh v sodobnem gospodarstvu morajo pametni pristopi k razvoju podeželja podpirati zagotavljanje takšnih soritev na pogosto izoliranih podeželskih območjih. Digitalne tehnologije: Nove tehnologije lahko podeželskim podjetjem omogočijo dostop do novih in širših trgov. Podpirajo lahko podeželske prodajalce in proizvajalce pri izdelavi spletnih strani. Socialne medije in telefonske aplikacije, ki jim omogoča neposreden dostop do potrošnikov, kar ponuja potencial za povečanje prodaje. Posodobitev kmetij: Posodobitev kmetijskih praks in opreme je lahko pomemben dejavnik pri zagotavljanju kmetijske proizvodnje. To lahko vključuje visokotehnološke in majhne inovacije, ki jih je mogoče uporabiti tako za manjše kot tudi za večje podeželske proizvajalce.
Trg: Za podporo konkurenčnosti proizvajalcev je treba preučiti tudi načine za razvoj dostopa do trga. Potrebna je podpora, ki jo lahko uporabnikom nudimo pri premagovanju ovir za dostop do obstoječih trgov, pri razvoju novih izdelkov z večjo vrednostjo za širitev ali ustvarjanje trgov. Diverzifikacija podeželja: Tudi pri pametnih pristopih k razvoju podeželja se mora razmišljati o širokem razvijanju gospodarstva na podeželju, ki presega ključne sklope kmetijske in gozdarske proizvodnje. Diverzifikacija lahko pomeni, da bodo podeželski proizvajalci svoje dejavnosti razširili na nova področja. Trajnostne skupnosti: Pametni pristopi k razvoju podeželja morajo zagotoviti, da so podeželske skupnosti živahni in privlačni kraji za življenje in delo. Zagotavljanje trajnostnih podeželskih storitev - vključno s šolami in trgovinami - poleg ustvarjanja delovnih mest - lahko ustvari pozitivne cikle lokalnega razvoja. Pametna skupnost je skupnost, v kateri lokalna uprava, podjetja, izobraževanje, zdravstvo in prebivalci razumejo potencial tehnologije.
Dodana vrednost pametnim vasem: Številne pobude za pametne vasi (vasi prihodnosti) temeljijo na projektnem pristopu in rezultat so posamezne ureditve za »boljši« razvoj vasi. Ker projektni pristop ne pomeni dolgoročnega načina življenja, bo Mednarodni center za ekoremediacije svetovalni in izvedbeni center za razvoj vasi v samooskrbne ekovasi, kjer je v ospredju način odgovornega življenja. Referenca Mednarodnega centra za ekoremediacije so nova znanja, pristopi in praktične izkušnje. Zato lahko pomaga vodstvom občin, projektnim vodjem in kmetijam ter podjetjem na podeželju na poti k trajnostnemu načinu življenja. Da bi tovrstna pomoč delovala na nivoju države, bi bila potrebna državna podpora v smislu imenovanja centra za pomoč samooskrbnim ekovasem predvsem na nivoju okoljskih, socialnih in ekonomskih kazalnikov. Izhodišče razvoja bi morale biti ekoremediacije, ki temeljijo na tradiciji, trajnosti in prihodnosti.
Evropska komisija je leta 2017 v svojem dokumentu -EU Action for Smart Villages opredelila pametne vasi kot podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih prednostih, razvijajo pa tudi nove priložnosti, kjer se tradicionalna in nova omrežja krepijo prek digitalnih, telekomunikacijskih tehnologij, inovacij in boljše uporabe znanja. Digitalne tehnologije in inovacije lahko izboljšujejo kvaliteto življenja, javne storitve, izrabo virov, zmanjšujejo vpliv na okolje, podpirajo kratke verige in verige vrednosti v proizvodnji in pomagajo zagotavljati storitve na podeželju. Za uvedbo pametnih vasi na posamezno območje ni mogoče uporabiti enotnega pristopa, saj je odvisen od značilnosti posameznega območja, temelji na potrebah in potencialih zadevnega podeželskega območja, zato je zelo koristno, da razvoj temelji na območnih oz. lokalnih strategijah.
V okviru digitalnega stičišča "Naše podeželje" - Samooskrbne pametne vasi i se bodo v sodelovanju z deležniki podeželja predstavljali modeli in projekti samooskrbnih in pametnih vasi. Uporabne rešitve za podeželje prihodnosti. Aktivnosti bomo izvajali tudi v sodelovanju z digitalnimi in tv mediji.