Podeželje prihodnosti

Slovensko podeželje je naše bogastvo. Ima neprecenljivi pomen preko svoje pestrosti, raznolikosti, tradicije, običajev, naravne in kulturne dediščine. Nove tehnologije. Digitalne rešitve. Ustvarjalni in kreativni pristopi na vseh področjih. Harmonija med mestom in podeželjem. Povezovanje vseh deležnikov. V prihodnosti bo vse to vodilo za njegovo podporo, razvoj in napredek. Za kakovostno življenje in delovanje za vse starostne populacije. Pestrost, raznolikost in tradicija posameznih podeželskih območij zahtevajo aktivno sodelovanje njihovih podeželanov pri oblikovanju uporabnih rešitev za celostno ureditev njihovih vasi in širše podeželske skupnosti za prihodnost.
Rešitve za celostne ureditve morajo bazirati na preprosti in razvojni strategiji, vzpostavitvi struktur dobrega upravljanja in ustrezne zmogljivosti. Prilagojene morajo biti lokalnim potrebam. Odražati morajo dejanske potrebe določenega območja. Slediti morajo celostnemu pristopu. Vključimo vse zainteresirane strani. Da bi se s tem dosegla višja kakovost življenja. Sodobne tehnologije v digitalnih rešitvah ustvarjajo, da bodo prebivalci podelili svoje območne prostore, da bodo imeli možnosti, ki jih imajo prebivalci v mestih. Harmonija med mestom v podeželjem bo vodila napredek. Vaške v podeželskih skupnostih prevzeti iniciativo za iskanje novih praktičnih rešitev za izzive 21.- tega stoletja. Težave je treba spremeniti v dobre možnosti v novih priložnostih.
V okviru digitalnega stičišča "Naše podeželje" - Podeželje prihodnosti se bodo v sodelovanju z deležniki podeželja predstavljali predlogi in projekti za celostno urejanje vasi in podeželja. Uporabne rešitve za podeželje prihodnosti. Aktivnosti bomo izvajali tudi v sodelovanju z digitalnimi in tv mediji.