O projektu

Predstavljamo vam primere podeželskih praks, ki vsaka na svoj način predstavlja "pametno" rešitev za gospodarske, okoljske, socialne in druge izzive slovenskega podeželja. Podeželska območja se od vasi do vasi razlikujejo. Zato so tudi pristopi in njihove rešitve med seboj razlikujejo. V okviru mediatečne knjižnice so s strani deležnikov "Našega podeželja" predstavljene dobre, zgledne in inovativne podeželske prakse, predlogi in modeli za podeželje prihodnosti.
Mozaik izpostavljenih podeželskih praks (vključno s področjem povezovanja podeželja z mesti in obratno), predlogov in modelov prikazuje različne možnosti razvoja podeželja v okviru koncepta pametnih vasi. Nove tehnologije in digitalizacija se morajo pri bivanju in delovanju na podeželju vključevati modro na osnovi podeželskih tradicij. in doktrin (ekoremediacije, permakulture, agroekologije, biodinamičnega in ekološkega kmetovanja, ...).
Rezultati novih pristopov in praks morajo v praksi omogočiti nova predvsem zelena delovna mesta, samooskrbo v prehrani in energiji, ekološko osveščenost, kvalitetne upravne, zdravstvene, socialne, izobraževalne in kulturno-družabne storitve. Realizacija novih konceptov mora omogočiti svetlejšo perspektivo mladih in njihovo vračanje na podeželje.
Slovensko podeželje je naše bogastvo. V sodelovanju z vsemi deležniki za ohranjanje in razvoj podeželja (vključno s povezovanjem z mesti) , povezovanja podeželja z mesti , z vsemi podporniki podeželja (sponzorji, donatorji) gradimo: 1. Digitalno stičišče "Naše podeželje" kot virtualni učni poligon za predstavitev dobrih, zglednih podeželskih praks in inovativnih rešitev za podeželje v prihodnosti. 2. Slovenija, da postane učni poligon za prenos znanj dobrih, zglednih in inovativnih podeželskih praks v okviru EU-ja in širše.

Predlogi, Mnenja, Pobude

Vaše predloge, mnenja, pobude nam prosim pošljite na : info@nasepodezelje.si, mreza-podezelje.mkgp@gov.si, info@drustvo-podezelje.si.

Oglaševanje, Sponzorstvo, Donatorstvo

Dodatne informacije za sodelovanje in podporo pri naših multimedijskih aktivnosti in pri graditvi digitalnega stičišča so za oglaševalce, sponzorje in donatorje na voljo na: marketing@nasepodezelje.si .