Podeželje prihodnosti

Slovensko podeželje je naše bogastvo. Ima neprecenljivi pomen preko svoje pestrosti, raznolikosti, tradicije, običajev, naravne in kulturne dediščine. Nove tehnologije. Digitalne rešitve. Ustvarjalni in kreativni pristopi na vseh področjih. Harmonija med mestom in podeželjem. Povezovanje vseh deležnikov. V prihodnosti bo vse to vodilo za njegovo podporo, razvoj in napredek. Za kakovostno življenje in delovanje za […]

Samooskrbne pametne vasi

Termin »pametna vas« je definiran kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in mestnih območjih. Digitalne tehnologije […]

e – video tržnica&trgovina “Naša dežela”

Inovativna rešitev e-video. Omogoča nakup vaših izdelkov, storitev v okviru vaših video predstavitev. Pri izdelavi se lahko uporabijo vaše obstoječe video predstavitve. Ali pa se glede na vaše potrebe video material posname na novo. Lahko v obliki, da so produkti v okviru vaše video predstavitve na podlagi umetne inteligence naročniku/kupcu samodejno razpoznavni. Ali pa se […]

Sponzorstvo in donatorstvo

Digitalno stičišče “Naše podeželje” Digitalno stičišče “Naše podeželje” gradimo kot virtualni učni poligon za predstavitev dobrih, zglednih podeželskih praks in inovativnih rešitev za podeželje v prihodnosti. Vizija vseh deležnikov slovenskega podeželja je, da se takšne lokacije mrežno povežejo. Slovenija, da postane učni poligon za prenos znanj dobrih, zglednih in inovativnih podeželskih praks v okviru EU-ja […]