Podeželje prihodnosti

Slovensko podeželje je naše bogastvo. Ima neprecenljivi pomen preko svoje pestrosti, raznolikosti, tradicije, običajev, naravne in kulturne dediščine. Nove tehnologije. Digitalne rešitve. Ustvarjalni in kreativni pristopi na vseh področjih. Harmonija med mestom in podeželjem. Povezovanje vseh deležnikov. V prihodnosti bo vse to vodilo za njegovo podporo, razvoj in napredek. Za …

Celostna ureditev vasi prihodnosti

Tpik vasi – Tpametne, inteligentne, kognitivne vasi Avtorji: TsicLab v sodelovanju s partnerji Mrežo za podeželje, Društvom za razvoj  slovenskega podeželja, Vangom, Centrom za ekoremediacije, Las-i, občinami in z drugimi deležniki slovenskega podeželja. Tpik vasi so predlog za digitalni model vasi prihodnosti , samooskrbnih in pametnih vasi. Njihov namen je …

Dobre, zgledne in inovativne prakse

  Predstavljamo  vam primere podeželskih praks, ki vsaka na svoj način predstavlja “pametno” rešitev za gospodarske, okoljske, socialne in druge izzive slovenskega podeželja.  Podeželska območja se od vasi do vasi razlikujejo. Zato so tudi pristopi in njihove rešitve med seboj razlikujejo. V okviru mediatečne knjižnice so s strani deležnikov “Našega …

Nove tehnologije in digitalizacija

V zadnjih letih se vse bolj uporablja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), kot so natančna merilna oprema, senzorji, tipala, sistemi geo-pozicioniranja, brezpilotna letala, robotika, pa tudi Big Data (velike podatkovne zbirke), internet stvari in umetna inteligenca. Za učinkovito digitalizacijo so potrebne osnovne digitalne evidence prostora.

Samooskrbne in pametne vasi

Pametne vasi temeljijo na tem, da lokalno specifične rešitve, povezane z digitalizacijo in infrastrukturo, usmerjajo v boljšo mobilnost prebivalcev (npr. javni in deljeni prevoz), v poslovno uspešnejše in trajnostno kmetijstvo (precizno kmetijstvo, internet stvari pri kmetijskih praksah), v večjo kakovost življenja z novimi rešitvami za socialo in zdravstvo, ter na …

Novice

Anketa  o  konceptu  Pametnih  vasi (05.05.2020) Na Direktoratu za kmetijstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so pripravili Anketo za pridobitev stališč o konceptu Pametnih vasi v Sloveniji za potrebe načrtovanja prihodnje programske perspektive skupne kmetijske politike. Z anketo želijo pridobiti stališča o konceptu Pametnih vasi s terena od lokalnih …